TRÒ CHƠI LỚN: NHÀ TOÁN HỌC THÔNG THÁI - KHỐI 1

Tổ chuyên môn khối 1 đã tổ chức thành công buổi Hoạt động ngoại khoá dưới dạng TRÒ CHƠI LỚN “NHÀ TOÁN HỌC THÔNG THÁI” VÀO LÚC 15g30 ngày 07/12/2023.